• Worden uw facturen niet of te laat betaald?
 

Diensten

Worden uw facturen niet of te laat betaald?
Telefonisch contact, aanmanen en een laatste aanmaning blijken niet voldoende en u bent genoodzaakt uw vordering ter incasso uit handen te geven?


Alert Debiteurenmanagement B.V. helpt u graag uw vordering te incasseren.

Wij bieden ondersteuning op het gebied van debiteurenbeheer, incasso-procedures, en indien nodig ook eventueel noodzakelijke gerechtelijke procedures. Hierbij worden de gemaakte kosten verhaald op de debiteur. Betaalt uw debiteur de hoofdsom en de incassokosten? Dan wordt de zaak afgesloten en kost het u niets.

Indien wij, na overleg hierover, moeten overgaan tot een gerechtelijke procedure zullen wij ook deze in het geheel verzorgen.
In de dagvaarding zullen wij de rechter (namens u) verzoeken om de debiteur te veroordelen tot het betalen van vordering én de vertragingsrente en incasso- en proceskosten.

Waar nodig zullen we na vonnis dwangmiddelen inzetten om dit vonnis uit te voeren.

Maar wij kunnen meer voor u doen:

Wij zijn wij u graag van dienst ter ondersteuning van uw debiteurenbeheer. Dit kan door ons, als u dat wenst, (gedeeltelijk) voor u uit handen genomen worden. Bijvoorbeeld door het aanmanen, telefonisch incasseren en het zenden van een laatste in gebreke stelling namens u voor onze rekening te nemen. U kunt er echter ook voor kiezen de laatstgenoemde op ons briefpapier, doch voorzien van uw bankrekeningnummer, telefoonnummer en contactpersoon naar uw debiteuren te zenden.

Uw debiteuren krijgen hiermee nog eenmaal de gelegenheid om de vordering zonder incassokosten (eventueel wel verhoogd met administratiekosten) te voldoen. In deze brief vermelden wij een waarschuwing dat bij het uitblijven van een snelle betaling een incassoprocedure volgt, met alle kosten van dien.

Een andere mogelijkheid is dat wij namens u de debiteuren telefonisch benaderen om ze over te halen om tot betaling over te gaan. Bijkomend voordeel hiervan is dat door direct contact eventuele problemen eerder aan het licht komen en snel kunnen worden terug gekoppeld. Het overige deel van het aanmaningstraject houdt u in eigen beheer.

Dit kunnen wij voor u doen vanaf ons eigen kantoor maar ook op locatie.

  • Voor deze diensten vragen wij een vast vooraf overeengekomen (uur)tarief.

Naast de hierboven genoemde dienstverlening is het ook mogelijk om (tijdelijk) iemand vanuit Alert Debiteurenmanagement B.V. te detacheren die u op locatie ondersteunt bij uw debiteurenbeheer. Ook hiervoor geldt een vast vooraf overeengekomen tarief.

Kortom:

Alert Debiteurenmanagement B.V. kan veel voor u betekenen in elke fase van u debiteurenbeleid. Indien u meer informatie wenst of voor het maken van een nadere (kennismakings)afspraak kunt contact opnemen met ons kantoor, zowel telefonisch, per email of via ons contactformulier.

Contact opnemen